Resultaten

In elke organisatie, ook bij ons, is het de kunst om scherp te zijn op het (h)erkennen van verspillingen. Dit vormt de essentie van onze werkwijze.  Samen met u herontdekken we de uitgangspunten van mens, proces en product. Vervolgens gaan we de werkelijkheid toetsen tegen deze uitgangspunten. Het resultaat is inzicht in de verspillingen c.q. afwijkingen die in uw organisatie aanwezig zijn. Ons gezamenlijke doel wordt deze verspillingen tot een minimum te gaan reduceren.

Herkennen: veel verspillingen zijn relatief makkelijk te constateren en te verhelpen. Denk aan het hebben van teveel voorraad, het creëren van teveel afval, het doen van verkeerde bestellingen, fouten in calculatie, schade in de productie, fouten in de aflevering, onnodig printen…

Erkennen: dit is veel moeilijker! Dergelijke verspillingen zijn minder zichtbaar. Vaak zitten ze verscholen in de bedrijfscultuur, een routine, aansturing en/of aanname. Het reduceren van dergelijke verspillingen kan alleen door kaders en verwachtingen helder te stellen en te gaan samenwerken met uw medewerkers. Erkenning vraagt vertrouwen en duidelijke communicatie. Samen verkrijg je de juiste inzichten, creëer je draagvlak en kun je gaan werken aan verandering in het gedrag en/of bedrijfscultuur.

Het reduceren van verspillingen lukt niet in een kort tijdsbestek. Verandering vraagt planning, vertrouwen en duidelijke doelen. Wij starten met enkele “quick wins”. Geen ingewikkelde zaken maar resultaten op de korte termijn en zonder investeringen. De resultaten worden gemeten en de methodieken laten we beklijven. Na verloop van tijd is het effect binnen de organisatie meetbaar. Managers en medewerkers merken de positieve resultaten en dit leidt tot een “kettingreactie”. Verbeteren werkt aanstekelijk! Daarom is het belangrijk te starten met de quick wins. Eenmaal van start, plannen we zorgvuldig de te nemen vervolgstappen.  Het resultaat is een continue proces van beoordeling, prioriteit stellen, uitvoering, meten en opnieuw beoordelen. Oftewel: effectief management!

De resultaten:

  • medewerkers: tevreden, gedreven, gemotiveerd, leergierig en betrokken.
  • management: effectief in (h)erkenning van verspillingen en deze voorkomen.
  • procesmatig: minder fouten en duidelijkheid met betrekking tot taken, bevoegdheden en uitvoeringen.
  • stakeholders: een verbeterde relatie met klanten,  leveranciers en overige belanghebbenden.
  • financieel: een hoger rendement! Elk jaar opnieuw omdat er focus is op continue verbeteren.

Het reduceren van verspillingen is teamwork en een continue proces. Organisatieverbetering.com helpt opdrachtgevers bij het veranderproces, het verbeteren van uw rendement, het creëren van een professionele werksfeer en zodoende een basis voor langdurige relatie met klanten en  leveranciers